EXAME PARA XUÍCES RFEA NIVEL I - 8 DE OUTUBRO 2022